English >

Procesmodel

Help, een project!
Wanneer uw bedrijf geconfronteerd wordt met omvangrijke veranderingen in de organisatie of in het businessmodel, dan is het logisch om daar een project voor te starten. U kijkt in uw organisatie wie daar het meest geschikt voor zijn, stelt een projectteam samen met een projectleider, of u bent zelf de projectleider. U maakt een begroting, stippelt een tijdpad uit en het project kan van start gaan. Het lijkt zo simpel.
Grip op uw proces
Het procesmodel van het enneagram zorgt ervoor dat u geen stappen overslaat. De kracht van het model is dat het voortdurend zicht houdt op het eindresultaat. Doordat u in het begin al een goede voorstelling hebt wat de uitkomst moet zijn, dragen alle stappen steeds bij. Ook als het schijnbaar even tegenzit. Het model laat u verder steeds in contact zijn met externe factoren: door input op de ontwikkeling en feedback op de eerste resultaten.
Elke stap een proces op zich
Het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst is een proces. Het bevat onderdelen als marktonderzoek, testfase, publiciteit. Al deze stappen zijn processen op zich. Het procesmodel kan als mal dienen om deze stappen vorm te geven. Zo wordt het procesteam gedwongen steeds te formuleren waar het om draait.
Vier uw succes

Een belangrijke stap, misschien wel de belangrijkste, is stil staan bij wat uiteindelijk bereikt is. En terugblikken op hoeveel makkelijker het is gelopen door dit model toe te passen.